Annonse


Flere velger telependling

Bare en av fire kommuner har planer om å lage retningslinjer for hjemmearbeidsordningen. Undersøkelsen er gjort blant 150 norske kommune, fordelt på fire ulike størrelsesgrupper, skriver KFOs medlemsblad, Kommuniké.

Her er noen fakta fra undersøkelsen:

 • 67 prosent av kommunene har administrativt ansatte som jobber hjemme fra tid til annen.
 • 21 prosent av kommunene har ansatte som jobber hjemmefra minimum to dager i uken.
 • Store kommuner praktiserer mer enn små kommuner.
 • Flere menn enn kvinner jobber hjemme i kommunen.
 • De færreste kommunene har inngått spesielle avtaler knyttet til hjemmearbeidet.

  Ønsker bedre regler
  – Det er behov for å regulere dette arbeidet med avtaler. Men det er tid til å vente på utredning som pågår for å knytte hjemmearbeid opp mot arbeidsmiljøloven, sier første nestleder i KFO, Anne Jølland, til bladet Kommuniké.

  – I mellomtiden er det en del arbeidstakere som bør få tegnet en skriftlig avtale med sin arbeidsgiver. En slik avtale bør si noe om teknisk utstyr, kontorinnredning og forsikringsordninger.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse