Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Flere velger telependling

TELEGRAM: To av tre kommuner har ansatte som velger telependling og som jobber hjemme fra tid til annen, viser en fersk undersøkelse fra Norsk Gallup og Kommunalansattes Fellesorganisasjon (KFO).

Bare en av fire kommuner har planer om å lage retningslinjer for hjemmearbeidsordningen. Undersøkelsen er gjort blant 150 norske kommune, fordelt på fire ulike størrelsesgrupper, skriver KFOs medlemsblad, Kommuniké.

Her er noen fakta fra undersøkelsen:

 • 67 prosent av kommunene har administrativt ansatte som jobber hjemme fra tid til annen.
 • 21 prosent av kommunene har ansatte som jobber hjemmefra minimum to dager i uken.
 • Store kommuner praktiserer mer enn små kommuner.
 • Flere menn enn kvinner jobber hjemme i kommunen.
 • De færreste kommunene har inngått spesielle avtaler knyttet til hjemmearbeidet.

  Ønsker bedre regler
  – Det er behov for å regulere dette arbeidet med avtaler. Men det er tid til å vente på utredning som pågår for å knytte hjemmearbeid opp mot arbeidsmiljøloven, sier første nestleder i KFO, Anne Jølland, til bladet Kommuniké.

  – I mellomtiden er det en del arbeidstakere som bør få tegnet en skriftlig avtale med sin arbeidsgiver. En slik avtale bør si noe om teknisk utstyr, kontorinnredning og forsikringsordninger.

 • Stikkord: Mobil