Joramo (blått)

Annonse


Slutten på mobilnettene?

Joramo (blått)

Post- og Teletilsynets beslutning har vakt oppsikt langt ut over landets grenser.

Opprør
Det er første gang noen telemyndighet direkte tolker USO-bestemmelsene (Universal Service Obligation) konkret. Både Telenor og andre konkurrerende teleoperatører er i opprør.

Beslutningen kan i sin konsekvens komme til å bety at det ikke blir bygd flere mobilnett i Norge. Telia har konsesjon på et 1800-nett, men vil neppe investere 2 milliarder kroner i et nytt nett dersom konkurrentene bare kan hekte seg på Telenor Mobils og NetComs nett.

Annonse
Mye byråkrati
Det er derfor hevet over all tvil at avgjørelsen til PT vil bli anket. Med meklingsrunder, klager og behandling i Teleforvaltningsrådet og Samferdselsdepartementet, kan det i verste fall ta opp til et år før den endelige beslutningen foreligger.

Det har vært hevdet at Trygve Tamburstuen i sin tid fikk konsesjon til en seddelpresse da han fikk etablert NetCom, og at det samme nå er i ferd med å gjenta seg.

Tamburstuen på sin side har i pressen pekt på at flere operatører gir mer konkurranse, og følgelig lavere priser til sluttbruker.

Rask behandling
PTs avgjørelse endrer konkurransebildet totalt i den hurtigst voksende nisjen innen hele telemarkedet i Norge. Uansett hva utfallet blir, er det maktpåliggende at myndighetene behandler saken med rekordfart.

Inntil det skjer ville alle andre enn Telenor og NetCom være handlingslammet.

Ole Brumm-strategi
Vårt standpunkt er krystallklart: Ja takk, både og! Ole Brumms ånd bør sveve over vannene når de involverte myndigheter skal ta sine beslutninger.

Fra et brukersynspunkt er det best med flere gode operatører, og da trenger vi både et Telia med eget nett og et Sense Communications med et virtuelt nett.

Utvidet samarbeid?
Tele2 kan da velge mellom et utvidet samarbeid med NetCom eller gjøre som Tamburstuen. Matnyttig pragmatisme er den beste løsningen. Derfor må målet være å tilrettelegge for både Telia og Sense.

Mildere konsesjonskrav overfor Telia og et nøye balansert prisregime overfor virtuelle operatører, er det som kan gi maksimal konkurranse. Og det ønsker vel alle brukervennlige operatører og myndigheter?

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse