Annonse


Kjøpetid for norsk IT

IT-analytiker i Den norske Bank (DnB), Endre Krogsrud, mener prisene på IT-selskaper er riktige for de som ønsker en konsolidering i bransjen.

Langsiktig
– Amatører som skal tjene raske penger bør holde seg unna, men profesjonelle selskaper med en industriell visjon bak investeringene vil nok se at tiden er inne for å kjøpe interessante selskaper, sier han.

Krogsrud legger vekt på at investorene må se minst fem år inn i framtida for å vite hvilke selskaper det lønner seg å kjøpe.

Annonse
– Jeg tror det er stille før stormen når det gjelder kjøp av IT-aksjer nå. En del selskaper er virkelig billige. Eksempler er Merkantildata og Provida. Sistnevnte leverer banksystemer.

Investorer klare
– For oss som investeringsselskap med interesser i IT- og telekombransjen gir den lave prisen på børsen etter hvert også lavere priser i det unoterte markedet. Dette gir oss muligheter til å kjøpe til en mer realistisk pris enn tidligere, sier finans- og investeringsdirektør Kjell Simonsen i IndustriInvestor.

Selskapet har investert om lag 110 millioner kroner hittil og har finansiell styrke til å investere ytterligere over 100 millioner kroner før de må utvide kapitalgrunnlaget.

– Vi går ikke inn i bobler, men vil tilføre vår kompetanse på industriutvikling for å heve bedrifter opp i en ny divisjon, sier Simonsen.Fusjoner og oppkjøp

Vanskelig å se kjøperne
Audun Iversen, som jobber med analyse av telekommarkedet i DnB tror underskogen av små teleoperatører vil bli kjøpt opp og gå inn i større selskaper.

– De mindre teleselskapene går over til verdiøkende tjenester i stedet for rene meglerroller. Dette betyr at de enten trenger tilgang til mye kapital for å hevde seg i markedet eller de blir kjøpt opp. Dette betyr at fusjoner og oppkjøp vil komme tidligere enn antatt i denne bransjen. Problemet er at det ikke er enkelt å se hvem som skulle være kjøpere.

For utlendinger?
Christiania Markets Stig Heggertveit er ikke sikker på at billigere IT-aksjer gjør sjansen for oppkjøp større. Årsaken er at fusjoner og oppkjøp ofte betales med aksjer. Når kursene går ned får dermed også kjøperens aksjer mindre verdi, og han får derfor mindre å betale med.

– På grunn av at aksjemarkedet i Norge har falt mer enn andre steder, kan det lett tenkes at utlendinger vil oppleve det som fristende å kjøpe norske selskaper.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse