Annonse


Jenter søker på Internett

– Vi har fått inn søknader til en verdi av nærmere tre millioner kroner, sier studiedirektør Per Omar Johnsen ved Merkantilt Institutt (MI).

God respons
Antallet besøkende på hjemmesidene er stigende, og responsen er god. 83 prosent av de som sender et søknadsskjema til skolen ender også opp som studenter.

– To av tre søknader som kommer over Internett er fra jenter.

Det svarer til en tendens mot at to av tre studenter på MI er jenter.

Annonse
Er dette et overraskende tall?

– Nei. Jenter vil lære om IT, så lenge et er nyttig for dem. Vi har tatt konsekvensen av dette og forklarer nytteverdien ved våre kurs på våre sider, og det forklarer trolig hvorfor vi har fått så god respons. En annen forklaring på responsen kan være at mange av kursene er IT-relaterte. Blant annet årskurs i grafiske design og Webdesign.

MI er en privat skole som startet opp i 1987. Det året hadde den 175 studenter, i år er tallet steget til 3.500 studenter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse