Annonse


SOL faller på alle kanter

Det som er helt klart, er at det skal renskes kraftig opp i SOL i alle de tre skandinaviske landene hvor Scandinavian Online i dag er på plass.

Komplisert eierstruktur
Men samtidig er eierstrukturen med på å gjøre det hele mer uoversiktlig, siden SOL Norge eies av Schibsted og Telenor, SOL Sverige av Schibsted, Telia og Telenor, mens det danske selskapet eies av Schibsted og avishuset Berlingske Tidende.

Nå ønsker imidlertid Sverre Munck en enhetlig eierstruktur for det skandinaviske markedet, hvor de Schibsted-dominerte selskapene til sammen vil tape omlag 170 millioner kroner i år. – Neste år skal blodtapet stoppes, sier Munck til DI.

Oppsigelser og opprydding
Oppsigelsene er en av løsningene. I tillegg til de 25 som allerede er oppsagt i Norge, regner altså Munck med at halvparten av de ansatte i SOL Sverige er overflødige.

Annonse
Alt som ikke er lønnsomt, skal selges ut eller fusjoneres med eksterne partnere. Nisjetjenestene er, med få unntak, til salgs. – Vi skal fokusere på brede tjenester, sier Munck.

Og eventuelle nye tjenester skal gi rask uttelling, det er slutt på nye produkter som gir overskudd først etter tre til fem år. – Ettersom utviklingen på nettet går så raskt, må nye prosjekt være lønnsomme allerede etter 12-24 måneder, sier Munck.

Nytt prosjekt for Stockholm
Et av Schibsteds nye prosjekter er en byguide for Stockholm, og en ny, svensk portaltjeneste som krever en investering på om lag 25 millioner svenske kroner.

Og forvirringen på eiersiden fortsetter: Telenor er partner i denne ”cityguiden”, mens Telia ikke er med – enda.

– Vi vil imidlertid få med Telia som partner, sier Sverre Munck til DI.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse