Annonse


EØS-trøbbel for Telenor

Telenors styre ga onsdag sin tilslutning til at selskapet tilbyr alle ansatte hjemme-PC. Tilbudet vil ha en kostnadsramme på 140 millioner kroner, og leveransene kan starte så snart forhandlinger med aktuelle leverandører er avsluttet.

Er avtalen lov
Problemet er imidlertid om Telenor uten videre kan la sitt eget datterselskap, Telenor Bedrift og Telenor Nextel , levere PC-er og Internett-adgang, eller om EØS-avtalen medfører at selskapet må gå ut med anbudsinnbydelse i hele EØS-området.

I dag har Telenor rammeavtaler med Telenor Bedrift og ICL Data om leveranser av utstyr internt i konsernet.

Annonse
Må tilfredsstille
– Vi ser nå på om vi kan utnytte denne avtalen også når det gjelder denne leveransen, som jo også kan defineres som ekstern, sier Telenors pressetalsmann Dag Melgaard til ITavisen.

– Vi må også finne ut om disse eksisterende avtalene faktisk tilfredsstiller de behov som dette tiltaket krever, og vi må også se på det tidsmessige, sier Melgaard.

Ny eller gammel PC
De ansatte vil i hovedsak få to alternative tilbud.

Det ene inkluderer ny PC, programvare og lisenser, tre års nettabonnement, opplæringsprogrammer og brukerstøtte. Dette vil koste en egenandel på rundt 150 – 200 kroner i måneden over tre år. Beløpet vil kunne variere ut fra behov for ekstra utstyr.

Det andre tilbudet inkluderer samme pakke, men en brukt PC. Dette tilbudet vil koste de ansatte et engangsbeløp på 990 kroner. Dersom den ansatte allerede har ISDN, faller denne egenandelen bort.

Nettilgang fra konkurrent
– For de som velger brukte PC-er, er det snakk om leveranser av konsernets 2-3 år gamle PC-er som er rensket og gjennomgått, men som er fullt brukbare, også som multimediamaskiner, sier Melgaard.

– Men dere kan også måtte få anbud på nettjenesten, slik at for eksempel Telia eller Tele2 kan bli leverandør av denne?

– Alt dette er helt åpent, siden ingenting ennå er avgjort om gjennomføringen, sier Dag Melgaard. – Det er dette vi skal vurdere fremover.

Alle får sjansen
Tilbudet vil bli gitt til alle fast ansatte i Telenor, bortsett fra de som disponerer stasjonær PC gjennom bedriften.

Det er en forutsetning at PC-en blir benyttet i forbindelse med opplæringstilbud og blir brukt som viktig verktøy i utvikling av ledere og annet nøkkelpersonell i Telenor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse