Annonse


Bøter for mobil-heleri

Det er politiavdelingssjef Haktor Lønning ved tyveri- og brannavsnittet ved Bergen Politikammer som sier dette til ITavisen.

Advarer
Politiavdelingssjefen retter nå en sterk advarsel til folk om å kjøpe rimelige mobiltelefoner av tilfeldige personer på gata:

– Stjålne mobiltelefoner er lette å spore elektronisk. En stor del av de stjålne telefonene ble sporet ved hjelp av det unike imey-nummeret som følger hvert apparat fra fabrikken, sier Lønning.

Kommet til rette
Det var vel 200 mobiltelefoner som i vår og tidlig i sommer ble stjålet under transport med Tollpost underveis fra distributøren i Oslo og til forhandlere i Bergen. Rundt 80 av de stjålne telefonene har hittil kommet til rette, i følge Lønning.

I tillegg til beslagleggelse av mobiltelefonen og en bot på 4.000 – 5.000 kroner, vil de 80 som nå helerianmeldes også bli registrert i strafferegisteret, med den belastningen det kan få for deres senere yrkesvalg.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse