Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor vil ha ny eier

TELEGRAM: Konsernsjef Tormod Hermansen (bildet) vil ha vurdert Statens eierskap i det tidligere telemonopolkonsernet. I første omgang er det kun snakk om å bytte departement. Men delprivatisering er også et aktuelt spørsmål.

Hermansen (taler)

Hvem skal forvalte Statens eierskap i Telenor – Samferdselsdepartementet (slik det er i dag) eller Næringsdepartementet? Det er spørsmålet konsernsjef Tormod Hermansen ønsker vurdert, melder Dagens Næringsliv.

Se til Sverige
– Vi vet at våre svenske venner i Telia har overført eierskapet til Næringsdepartementet, noe som er en aktuell mulighet også i Norge, sier Hermansen.

I dag står Samferdselsdepartementet både som eier av Telenor og som «eier» av Post- og teletilsynet, der sistnevnte skal regulere bransjen for førstnevntes virksomhet.

Klargjort
– Hvis eierskapet av Telenor blir tillagt et annet departement kan eierinteressen bli tydeliggjort på en mer direkte måte i saker som har med regulatoriske forhold å gjøre, sier Hermansen

Delprivatisering
Delprivatisering vil også kunne aktualisere problemstillingen rundt eierskapet av Telenor, mener konsernsjefen.

– En rolleendring av eierskapet med private medeiere i selskapet vil føre til økt tillit, som igjen fører til økt verdi for Telenor, sier Hermansen til Dagens Næringliv.

Stikkord: Mobil