Annonse


Jobber bedre hjemmefra

– Vi har sett eksempler på bedrifter som lar fjernarbeidere dele kontorer. Enkelte fjernarbeidere gir avkall på fast kontorplass, enten ved at de tar et tilfeldig ledig kontor eller at de har helt åpne løsninger og setter seg ned der det er plass når de er i bedriftens lokaler, sier forsker John Willy Bakke.

– Likevel er ikke dette motivet avgjørende for de som har innført fjernarbeid. Det fokuseres heller på andre fordeler, eksempelvis at arbeid som skrever god konsentrasjon går raskere unna.

Kompetanse
Motivene for å innføre fjernarbeid er mange. Et typisk trekk er at ved nyansettelser vil arbeidere i kunnskapsbaserte yrker kreve å kunne jobbe hjemmefra i deler av uken.

– Vi har også eksempler på bedrifter som lar verdifulle medarbeidere som flytter lengre vekk fra bedriften jobbe deler av tiden hjemmefra rett og slett for å beholde kompetansen.

Annonse


Mindre flytting
En av fordelene med utnyttelse av fjernarbeid i ulike former, er at bedriften kan hente medarbeidere fra et større geografisk område.

For arbeidstakerne er det en viktig fordel at de ikke trenger å flytte for å skifte jobb i like stor grad som tidligere.

Annonse