Søgård

Annonse


Fusjon uten lederstrid

Søgård

16 dager etter at Bay Networks ble kjøpt av Northern Telecom er allerede organisasjonene i ferd med å smelte sammen i Norge.

To avdelinger
– Selskapet er delt inn i to ulike forretningsområder, og vi skal lede hvert vårt område, sier han.

De to ledene peker på historiske årsaker som vil føre til at inndelingen mot bedriftsmarkedet og teleoperatørene vil fortsette i mange år framover.

Annonse


Mye å hente
– Vi ser helt klart at det er store synergieffekter å hente fra fusjonen, noe vi allerede har begynt å utnytte, sier Jan Søgård.

11 dager etter at fusjonen var faktum hadde vi vært ute mot våre salgskanaler og kunder, og enkelte Nortel-produkter som Passport og Micom er allerede overført til oss, sier Jan Søgård.

Flytter sammen
De to organisasjonene vil flytte sammen raskest mulig, slik at det blir lettere å tilegne seg kunnskap om hverandres produkter.

Søgård ser ikke bort fra at det på sikt kan bli nødvendig å endre organiseringen, men foreløpig vil de i Norge organisere seg på samme måte som selskapene har gjort i Europa for øvrig.

Gjør det lett
Begge ser for seg at fusjonen vil gjøre det lettere å selge løsninger innenfor området datastøttet telefoni.

Nortel sitter på årelang kompetanse på taletelefoni, mens Bay har sin styrke i datakommunikasjon.

Annonse