Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Varsler om fast nummer

OSLO: Telefonnumre som er uavhengig av geografi og steder kan være rett rundt hjørnet. Post- og Teletilsynet varsler nå at et vedtak om dette vil bli fattet i løpet av kort tid. Abonnenten vil i fremtiden eie sitt eget nummer.

Åttesifrede telefonnumre «på tvers av grensene» kan gi flere fordeler. For folk vil den såkalte nummerportabiliteten føre til at de kan beholde et og samme telefonnummer gjennom hele livet. Dersom man velger å bytte tilbyder har man i fremtiden muligheten til å beholde nummeret sitt.

Konkurranse
Post- og Teletilsynet mener at innføringen av nummerportabilitet er et viktig virkemiddel for å oppnå større konkurranse på teleområdet. Tilsynet skriver i varselet at en eventuell endring av nummer oppfattes som en stor barriere blant folk, og at dette gjør det lite aktuelt å bytte tilbyder slik situasjonen er i dag.

Post- og Teletilsynet har sendt varselet til aktører i telemarkedet og ber om å få kommentarer til vilkårene om tilbyderportabilitet som er skissert i utkastet til vedtak.

Vedtak i høst
Tilsynet ber om kommentarer innen 6. oktober og mener at vedtaken kan fattes etter et møte i Post- og Teletilsynets nasjonale arbeidsgruppe for nummerspørs 12. oktober.
Stikkord: Mobil