Hopp til navigasjon Hopp til innhold

En hemmelig tjeneste?

KOMMENTAR: Post- og Teletilsynet har ikke vært blant landets mest åpne institusjoner siden etableringen for elleve år siden. På denne tiden har organisasjonen hatt en pressekonferanse. Langt færre enn for eksempel Sikkerhetspolitiet.

Nå kan vel man vel kanskje hevde at direktør Roald Ekholdt og hans mer enn 170 medarbeidere i PT har en langt mindre kontroversiell oppgave enn de to andre hemmelige tjenestene: Her er det ikke snakk om å sikre Rikets frihet, her handler det bare om fri konkurranse.

Visjon?
På den annen side er ikke fri konkurranse noe som kommer rekende på en fjøl, det kreves en ganske bevisst og forpliktende ledelse fra myndighetene for å få det hele i gang.

Dette gjelder ikke minst innen sektorer som post og tele, hvor nye aktører må klare å etablere seg i konkurranse med meget etablerte monopolister som Telenor eller Posten. Her kreves en fast hånd, men også en visjon.

Det danske eksempel
Man behøver ikke reise lengre enn til Danmark for å se betydningen av dette. Her har Telestyrelsen blant annet tatt aktiv del i arbeidet for å åpne Tele Danmarks monopol på lokalaksess.

Til slutt ble det da også seier for Telestyrelsen (og dermed også for brukerne), til tross for meget aktiv motstand fra Tele Danmark. Men det var faktisk nødvendig for Telestyrelsen å gå helt til Folketinget for å få gjennomført dette i lovs form.

Blek og kraftløs?
Post- og Teletilsynet blir blek og kraftløs når man sammenligner med den danske. Riktignok finnes det mange andre land hvor det står like dårlig til: I Frankrike har man et byråkrati etter norsk modell, mens tyske telebrukere først i 1999 har hatt gleden av et aktivt teletilsyn.

Men likevel: I Norge er det lett å tro at PTs gamle navn fremdeles er det som gjelder, at dette er organisasjonen som forvalter statens bestemmelser og paragrafer innen teleområdet – og det er det.

Forvaltningssak
Derfor var det med en viss glede vi var til stede på PTs første pressekonferanse på elleve år, selv om det egentlig var en ren forvaltningssak som ble presentert:

De nye operatørene får nå anledning til å operere med fast forvalg i Telenors sentraler, slik lovgivningen sier.

Dette blir gjennomført i to faser, siden PT har rådført seg med Telenor, som sier at verden er så vanskelig i disse år 2000-tider at det ikke er mulig å gjennomføre ordningen fullt og helt fra dag 1.

PT hører altså fremdeles på Telenor, først og fremst.

Endelig: En informasjonssjef!
Men man hadde som sagt en pressekonferanse – og der kunne direktør Ekholdt også fortelle at organisasjonen er i ferd med å innføre en informasjonsstrategi.

Blant annet er Connie Garfalk, tidligere medarbeider i Telecom Revy (og redaktør i Polyteknisk Revy) leid inn som informasjonssjef inntil man finner en permanent ordning – og det var hun som hadde ansvaret for pressekonferansen bare halvannen uke etter at hun startet jobben i PT. Så det skjer da noe.

Strør sand
PT har mange viktige oppgaver fremover. I første omgang kommer avgjørelsen om nummerportabilitet. Derfor er det viktig at tilsynet åpner seg ut mot samfunnet og ikke bare regner seg som en strør sand.

Pressekonferansen torsdag var en begynnelse. Vi håper inderlig at det ikke blir elleve år til neste innkalling kommer til Telecoms redaksjon.
Stikkord: Mobil