Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nera går for 300 mill. kr

BERGEN: Det skjedde med rekordfart da den ekstraordinære generalforsamlingen i Nera ASA i dag vedtok å hente inn 300 millioner kroner i frisk aksjekapital.

Det var ingen av aksjonærene som fant grunn til å stemme i mot styrets forslag om å øke aksjekapitalen med 300 millioner.

Ingen spørsmål
Under den rekordraske, halvtime lange seansen var det heller ingen av de frammøtte som fant grunn til å stille spørsmål til ledelsen eller til styret om dets disposisjoner i forbindelse med de ekstraordinære avskrivningene på 405 millioner i regnskapet for første halvår.

Ny aksjekapital
Den nye aksjekapitalen skal hentes inn gjennom utstedelse av 30 millioner nye aksjer, hver pålydende to kroner. Tegningskursen er satt til ti kroner.

Nåværende aksjonærer skal ha fortrinnsrett ved nytegningen, som skal pågå i perioden 16. september til 30. september.

Et konsortium bestående av noen av selskapets største nåværende aksjonærer garanterer for at aksjekapitalutvidelsen blir fulltegnet.
Stikkord: Mobil