Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Image is everything

OSLO: Design blir en stadig større konkurransefaktor også for norske telefonprodusenter. Telefoner bør signalisere brukerens livsstil og verdier, mener industridesigner Ivar Grødal

Nokia 8810
Design vil utvikle seg til å bli avgjørende siden innholdet stort sett er likt i de fleste telefoner.

Målgrupper
Markedet for mobiltelefoner er et godt eksempel, synes Grødal. Her har produsentene forstått at de må tenke målgrupper. De har brukt nyskapningene til å eksperimentere og innsett at de må henvende seg til segmenter i markedet for å få omsatt produktene sine.

Man forsøker å fenge forskjellige brukergrupper med forskjellige typer design.

Norge er dårlig
– Det samme har ikke skjedd med hjemmetelefonen, slår Grødal fast.

– I Norge er vi spesielt tilbakestående på dette feltet. Her i landet skal vi selge ett eneste design til alle, til husmoren, studenten, punkeren, forretningsmannen og hiphoperen, sier han.

Danmark er bra
Grødal bruker danske B&O som et positivt eksempel på det motsatte: De gir apparatet en identitet som reflekterer firmaets verdier og profil.

Norske firmaer har i liten grad evnet å gjøre noe slikt og Grødal frykter det vil svekke deres konkurranseevne. Han føler at det er behov for en sterkere markering av produktprofilene i forhold til målgruppe her i landet.

Telefonene bør lanseres som «merkevarer» og signalisere brukerens livsstil og verdier. Dette er tendenser som vil forsterkes i fremtiden, mener Grødal.

Kan ikke tenke design
Grødal blir kraftig imøtegått av Arild Ulleland fra telefonprodusenten PFI i Risør. Ulleland hevder at nordisk design er vanskelig å selge utenfor Norden.

Et lite, norsk firma som PFI kan ikke være ledende på design, sier han, spesielt ikke på et marked som i aller høyeste grad konkurrerer på pris. I en slik sammenheng vil eksklusiv design være nettopp det, ekskluderende.

Fremtidens design
Hva slags design kan vi så vente oss? Moderne design for hjemmetelefoner har på mange måter kommet tilbake til utgangspunktet, mener Ivar Grødal. I 1880-årene kom telefonen inn i kondisjonerte hjem som et fremmedelement. – Designen ble tilpasset det som hørte naturlig hjemme i stua fra før og vi fikk telefoner som for eksempel så ut som veggur.

– På samme måte kan dagens moderne hustelefoner godt få lov til å bli en del av bomiljøet, som et element som hører naturlig hjemme i interiøret, synes Ivar Grødal.

Det største hinderet for en slik utvikling er kravet om lav pris.

Designen står friere
Et annet forhold som vil påvirke telefondesignen er at flere funksjoner legges «utenfor» telefonapparatet – f. eks hos telefonoperatøren eller din egen PC. Dermed trenger ikke hver eneste apparat ha innebygd et utall funksjoner. Eksempelet Grødal bruker er telefonsvareren. Den kan legges ut av hjemmeapparatet. Slike funksjoner vil det bli flere og flere av.

Dermed vil designeren også stå friere, mener han.
Annonse
Stikkord: Mobil