Hopp til navigasjon Hopp til innhold

EU satser på ny mobilløsning

OSLO: EU-kommisjonen har vedtatt å satse maksimalt på at medlemslandene skal samarbeide om å innføre neste generasjon mobilløsninger, UMTS.

Medlemmene i det europeiske telestandardinstituttet, ETSI, vedtok i januar å gå inn for en kompromissløsning, for å være sikker på at en samlet europeisk mobilbransje sto bak løsningen.

Bare et par uker senere har EU-kommisjonen klart et forslag til vedtak som skal støtte denne løsningen og sørge for at den får bredest mulig utbredelse i Europa.

Vil ha ny suksess
Årsaken er selvfølgelig den suksessen som den forrige, felleseuropeiske mobilstandarden fikk: I 1997 hadde GSM en andel på 33,44 prosent av et total mobilmarked på omlag 210 millioner brukere på verdensbasis.

I følge konsulentfirmaet EMC kommer antallet mobilbrukere til å øke til omlag 900 millioner ved utgangen av år 2000.

3. generasjon
En stadig voksende del vil være basert på 3. generasjons mobiltelefoni

Med samlet, europeisk støtte i ryggen håper EU-kommisjonen at den europeiske standarden skal ha en sjanse til å overta dette markedet. Målet er at de første UMTS-tjenestene skal være på plass i år 2002.

Juridisk sikkerhet
Et av kommisjonens hovedpoeng er at investeringene i UMTS-systemer blir så høy at det er nødvendig med enda bedre juridisk sikkerhet for de nye operatørene, slik at man unngår de problemene som mange operatører har hatt i forhold til de gamle monopolene.

Akkurat dette punktet er det stor enighet om på sentralt EU-hold, man regner med at såvel Ministerrådet som Europaparlamentet vil innta samme holdning.

Regler om halvannet år
I følge kommisjonens vedtak skal medlemslandene være forpliktet til å utvikle et harmonisert system for tildeling av konsesjoner i god tid før 1. januar år 2000.

Landene har altså meget kort tid på seg til å legge det juridiske grunnlaget for UMTS-systemene, ikke minst fordi selve løsningen foreløpig ikke er mer enn en prinsippvedtak som knapt fyller et A4-ark.

Fra EUs side har det også vært viktig å satse på global aksept av UMTS. Derfor har ETSI allerede tatt kontakt med sitt asiatiske søsterinstitutt ARIB for å diskutere en felles løsning.

Stikkord: Mobil