Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kan millioner redde Nera?

BERGEN: Hvor mye frisk kapital trenger Nera ASA, egentlig? Kan selskapet klare seg med 60 millioner kroner, eller må man ha så mye som 300 millioner? Spørsmålet stilles på den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag denne uken.

Utvidelse av aksjekapitalen er eneste punkt på agendaen. Her skal aksjonærene ta stilling til et forslag som innebærer at aksjekapitalen utvides med minimum 60 millioner kroner, eller maksimum 300 millioner kroner.

Nåværende aksjonærer vil ha fortrinnsrett ved den forestående aksjeemisjonen. Et investorkonsortium, under ledelse av Sundal Collier & Co AS, garanterer for fulltegning.

Interessant lesestoff
Agendaen for den ekstraordinære generalforsamlingen er i og for seg interessant lesestoff, men bare på grunn av alle sakene den ikke tar opp.

Det er likevel ikke noen enkel beslutning aksjonærene vil stå overfor når de møtes torsdag ettermiddag.

«Daukjøtt»
Sett på bakgrunn av dagens lave aksjekurs på vel 10 kroner, framstår ordretilgangen på nærmere 1,7 milliarder kroner i første halvår som svært lovende.

Særlig gjelder det dem som mener at de store, ekstraordinære avskrivningskostnadene varsler at «daukjøttet» selskapet hadde pådratt seg de siste årene omsider er fjernet, slik at driften fra nå av kan gå med overskudd.

Ansetter nye
Transmisjonsselskapet på Kokstad er det selskapet som i øyeblikket går best, og som styret sannsynligvis vil konsentrere de største ressursene om i framtida.

En vekst i ordretilgangen på 42 prosent i første halvår innebærer at permitteringene i begynnelsen av året forlengst er historie, og at denne delen av selskapet nå faktisk søker etter nye medarbeidere.

Må selge
De ekstraordinære avskrivningene til tross. Fortsatt sliter Nera med en del lik i lasten.

Allerede i februar varslet holdingselskapet at det ønsker å selge Nera TMN, og at styret ville få seg forelagt saken på den ordinære generalforsamlingen i mai. Noen kjøper er enda ikke funnet.

Noen kritikere spekulerer i at også Neras satellittselskap må selges for å få orden på økonomien i selskapet.

Partnerjakt
Andre mener at selskapet må få inn en industriell partner som kan bistå også med kompetanse på strategivalg og produktutvikling.

Salget av Nera WorldPhone vil etter alt å dømme dabbe av etter at de kombinerte GSM/satellittelefonene har kommet på markedet.

Neras forsøk på å komme seg inn hos ICO, eller å finne en annen industriell samarbeidspartner som kan bistå under utviklingen av neste generasjons satellitterminal, har så langt ikke ført fram.

– Vi har fortsatt tro på å lykkes, sa informasjonssjef Helge Skaar nylig til internettavisa Telecom, et halvt år etter at han første gang stod fram og fortalte om den pågående jakten på en partner.

Sjokk
Meldingen om at Nera hadde et underskudd på 420 millioner kroner i første halvår sendte sjokkbølger inn i det norske investormiljøet 25. august.

Til tross for revisors presisering om at 405 millioner var engangskostnader, raste aksjekursen fra 17 kroner ned til 8,50 kroner. I ettertid har kursen stabilisert seg på vel 10 kroner.
Annonse
Stikkord: Mobil