Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Skremmende tall om år 2000

OSLO: Bare en av fem norske bedrifter har vurdert risiko i forbindelse med år 2000-problematikken. – Skremmende, sier Per Morten Hoff (bildet) i Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL).

Hoff, PerMorten
KDL har laget en undersøkelse om år 2000, der 400 norske bedrifter har svart på en rekke spørsmål om problemet.

Svarene viser at bedriftene er mer bevisste på problemet nå enn tidligere, men også at norske bedrifter har et stykke igjen før de kan sies å ta problemet på alvor.

Se her
Bare 22 prosent av de spurte svarer ja på spørsmålet om bedriften har vurdert risiko i forbindelse med år 2000.

36 prosent av bedriftene har budsjettert med utgifter knyttet til problemet.

Mens bare 31 prosent svarer at år 2000-problemet er et sentralt tiltak for bedriften i 1998.

Er på vei
– Skremmende – men bedriftene er på rett vei, sier Hoff og slår fast at når bare 36 prosent av bedriftene har budsjettert med utgifter, så er det for lite.

– Men vi ser at bedriftene nå begynner å få en klar oppfatning av hva år 2000-problemet er.

Hender ikke oss
Bedriftene fikk de samme spørsmålene for et halvt års tid siden. Ut fra den nye undersøkelsen kan man derfor måle bedriftenes forhold til problemet.

Konklusjonen må være at bedriftene er på rett vei, men at det enn så lenge virker som om de fleste tenker – «dette hender ikke oss».