Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nordmann leder tele-Europa

OSLO: Departementsråd Per Sanderud (bildet) i Samferdselsdepartementet skal lede Den europeiske post- og teleorganisasjonen (CEPT) fram til år 2001.

Arkiv
Valget innebærer også at Post- og teletilsynet vil være sekretariat for CEPT fram til 1. Oktober 1991.

Åpent samarbeid
– Norge vil gå inn for et nært og åpent samarbeid mellom regulatorene i CEPT på den ene siden og europeiske institusjoner, post- og teleoperatører, industri og brukerorganisasjoner på den annen side, sier Per Sanderud.

Han lover også effektivisering av organisasjonens arbeid.
– Dette er viktig – sett i lys av de strukturelle og teknologiske endringer som skjer i post- og telesektoren i Europa, sier Sanderud.

Telemyndigheter
Organisasjonen CEPT (La Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications) omfatter 43 europeiske land.

CEPT består av de forskjellige nasjonale myndigheter, som har ansvar for regulering av post- og televirksomhet.

Europeisk samarbeide
– CEPT, med de tre underkomiteene for post, telekommunikasjon og radiokommunikasjon, er et viktig forum for å utvikle et europeisk samarbeid mellom myndigheter som har ansvar for regulering av post- og telesektoren, sier Sanderud.

– CEPT er også sentral i arbeidet med å få til en europeisk samordning av synspunkter i viktige spørsmål for post- og telesektoren, blant annet med sikte på å få økt innflytelse på beslutningene i FN-organisasjonene verdenspostforeningen (UPU) og Den internasjonale teleunionen (ITU), avslutter han.
Stikkord: Mobil