Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Knusende kritikk mot Staten

TELEGRAM: Riksrevisjonen gir Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) flengende kritikk for ikke å ha startet arbeidet med år 2000-problemene i tide. Stortingets kontrollorgan frykter at mange etater er for sent ute.

Riksrevisjonen reagerer skarpt på at «risikoanalyser og beredskapsplaner i stor grad er mangelvare i statlige virksomheter», melder Dagens Næringsliv.

For sent
Stortingets kontrollorgan mener staten har kommet for sent i gang med å løse dataproblemene i forbindelse med år 2000. Riksrevisjonen har liten tro på at tidsplanen vil holde.

Det stilles spørsmål ved om alle statlige virksomheter har tilstrekkelig tid til å gjennomføre testing og nødvendige tiltak før år 2000.

Undervurderte
Tidligere har det i redegjørelser fra departementalt hold bli hevdet at år 2000-problemene i staten «ville bli håndtert på en tilfredsstillende måte».

Riksrevisjonen slår fast at AADs undersøkelser «synes å indikere at datoproblemene i staten ble undervurderte i departementets svar».

Opp i Stortinget
Statens kontrollorgan finner saken så alvorlig at den vil bli tatt opp med Stortinget i Dokument nr. 1, som legges fram senere i høst.