Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Utvikler elektronisk handel

OSLO: Et fellesforum for å utvikle elektronisk handel er stiftet. Forumet skal hjelpe myndighetene å prioritere, og finne de kritiske punktene ved elektronisk handel.

Fredag ble det etablert et fellesforum for elektronisk handel i Oslo. Mer enn 60 representanter fra næringsliv og departementene deltok. Fra Nærings og handelsdepartementet ble det sagt at eventuelle inngrep ville skje i dialog med de berørte partene.

Åpen dialog
– Vi trenger innspill fra dem som sitter midt oppe i den dynamiske teknologiutviklingen, og som ser nye muligheter lenge før oss politikere, sa politisk rådgiver Hans Antonsen i Nærings- og handelsdepartementet.

I følge Antonsen er det bred internasjonal enighet om at privat sektor må lede an i denne utviklingen:

– Elektronisk handel bør drives frem av markedet, og der hvor myndighetene eventuelt griper inn, må dette skje i full åpenhet og i dialog med berørte parter.

IT-plan
Etableringen kommer som en følge av Regjeringens næringsrettede IT-plan.

Fellesforum for elektronisk handel etableres av Nærings- og handelsdepartementet i samarbeid med eforum.no, Norsk EDIPRO, Næringslivets Hovedorganisasjon og Handelens og Servicenæringenes Hovedorganisasjon.

Formålet er å skape en arena for dialog om elektronisk handel mellom næringsliv og myndigheter, heter det i en melding fra NHD.