Hagen, Erik

Annonse


SOL-redaktør måtte gå

Hagen, ErikSentrale kilder i SOL som internettavisa Telcom har vært i kontakt med oppgir at Erik Hagen ikke fikk noe reelt valg av styret. Han ble i realiteten tvunget til å fratre sin stilling som ansv. Redaktør og adm. direktør.

Ingen kommentar
Informasjonssjef Lasse Gimnes i SOL ønsker ikke å kommentere påstandene om at Erik Hagen ble regelrett kastet av styret. Gimnes viser til pressemeldingen som den største eieren, Schibsted ASA, har sendt ut.

Andre ledertyper
“Administrasjonen og styret i SOL AS ble i styremøtet 4. september enige om en plan for videreutvikling av selskapet. Det var også enighet om at neste fase i SOLs utvikling krever en annen ledermessig bakgrunn enn det som har vært riktig i de tidligere fasene”, heter det i en pressemelding fra Schibsted ASA.

Splittet stillinger
Styret har konstituert Kristin Skogen Lund som adm. direktør og Niels Røine som ansvarlig redaktør i SOL fra samme dato.

Annonse


Kristin Skogen Lund kommer fra stillingen som salgsdirektør i SOL og Niels Røine kommer fra stillingen som redaktør i Schibsted ASA. Røine har tidligere vært multimediasjef i Verdens Gang (VG).

Scandinavia Online (SOL) er Norges ledende og desidert største nettsted. Schibsteds eierandel er på 53,8 prosent, mens de andre eierne fordeler sine andeler slik: Telenor 34,5 prosent, Telia 10 prosent og de ansatte 1,7 prosent.

Annonse