Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kommunalt televerk lykkes

OSLO: UltraNett i Drammen er Norges første kommunale televerk. I realiteten går Drammen kommune ut og selger teletjenester til bedrifter i området. UltraNett har omlag 80 bedriftskunder, og hele 70 av disse kundene er ikke offentlige.

Drammen Energinett eier 80 prosent av UltraNett, mens Telia har de resterende 20 prosent. Ettersom energiselskapet er 100 prosent eid av Drammen Kommune er det kommunen som kontrollerer selskapet. Telia er med som samarbeidspartner.

Første i Norge
Drammen er det første større eksemplet på dette i Norge. I ElTele og Enitel-systemene er det oppstått mer regionale operatører der kommunene er tungt inne.

I ElTele Øst derimot er det for eksempel etter hvert France Telecom som kontrollerer selskapet slik at noen aktiv kommunal styring ikke er aktuelt.

Men i Drammen går altså kommunen ut og selger teletjenester til det private næringsliv – med stort hell.

Stor kundeliste
I en startfase skulle vi tro at det var den offentlige trafikken som dominerer. Men med 70 privatkunder og selskaper som Bennet, Tybring Gjedde, Narvensen, Norske Skog på Hønefoss, Tollpost, Shell, et par Fokus Bank-filialer, Vingreiser og andre på kundelisten ser det ut til at UltraNett alt har fått en betydelig appell i bedriftsmarkedet.

Tallet henspeiler på antall separate avtaler – noen bedrifter har flere avtaler for ulike avdelinger.

LAN til LAN
– Det er LAN til LAN-forbindelser vi har solgt mest av til nå, men også Internett, FrameRelay og 30B+D ISDN er høyaktuelle produkter. Vi har 3 noder i Drammen og er koplet opp mot Telias overvåkningssentere i Oslo, Karlstad og Gøteborg, sier IT-sjef Børre Nilsen.

På fiberringen har UltraNett i dag kapasitet på 8-155 MB-samband. På kobbernettet 64 kbit – 2 MB.

– I tida framover vurderer vi også n x ISDN-forbindelser på lavere nivå enn 30 B-kanaler. Vi vurderer også kabel-TV og videokonferanser. Jancos kabelnett i Drammen er svakt..

Fritt fram
– Vi har et utmerket samarbeid med Telia noe som igjen fører til at vi nå også vurderer datadrift i samarbeid med Merkantildata (konsekvens av avtalen Telia-Merkantildata), men vi er helt åpne for at også andre operatører, som Telenor og Tele2, kan få selge sine tjenester i vårt nett, sier Nilsen.

Det er UMI i Tønsberg som har levert mye av utrustningen til nettet, som rutere og svitsjer. I tida framover er det også aktuelt å implementere ATM.

– Vi er meget godt fornøyd med UMI som samarbeidspartner og leverandør, sier Børre Nilsen.

Stikkord: Mobil