Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Hva nå Telenor?

KOMMENTAR: Telenor måtte skrinlegge Marlink-satsingen og ta et tap på 166 millioner kroner. Vi tror valget av teknologiplattform, tidspunktet og feilvurdering av markedet var problemet, sier redaktør Arne Joramo (bildet) i Telecom Revy.

Joramo, Arne(lurer?)
Denne feilslåtte satsingen medfører at Telenors forsøk på å etablere et intranettbasert handelshus for hele shippingbransjen strandet.

Samarbeid er fornuftig
Fra annet hold får vi høre at Telenor fører samtaler med giganten General Electric om samarbeid med deres datterselskap GE Information Services (GEIS). Dette tror vi kan være en fornuftig vei å gå.

GEIS er allerede godt etablert i shippingmiljøet med sitt handelsvarehus og Telenor har satellitter de kan fylle opp med trafikk. Dermed skulle det ligge vel til rette for et samarbeid hvis Telenor kjenner sin besøkelsestid.

Gjør det man kan
La Telenor gjøre det de kan best – telekommunikasjon, mens GE eller andre gjør det de kan best – utvikle gode bransjeløsninger for maritim kommunikasjon.

På område etter område ser vi at Telenors strategi som totalleverandør slår sprekker. Vi tror ikke Marlink er det eneste applikasjonsprosjektet der Telenor må bite i gresset og innse at andre kan gjøre jobben bedre enn dem.

Da er allianser og samarbeid veien å gå mye oftere enn å skulle gjøre alt i egen regi.
Stikkord: Mobil