Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telenor med fastnett i Irland

DUBLIN: Telenor vurderer å etablere et eget selskap for fastnettelefoni i Irland. Den norske teleoperatøren evaluerer nå mulige partnere og graden av risiko i de ulike prosjektene.

Det er Liam O’Halloran, direktør for Telenor Technology Services i Irland som sier dette til Telecom Revy.

Trenger infrastruktur
Går det som den norske teleoperatøren håper og tror, vil de få ansvaret for utviklingen av tjenestetilbudet. Partneren vil ta seg av utbyggingen av selve infrastrukturen. Hvorvidt det kan være aktuelt for Telenor å selv stå for infrastrukturutbyggingen, vil han foreløpig ikke si noe om.

En eventuell fastnettsatsning kan først blir en realitet når siste rest av det irske telemonopolet oppløses 1. desember i år. Dette blir i så fall den andre fastnettsatsningen Telenor gjør utenfor Norges grenser. Fra før har selskapet ti prosent eierandel i det tyske Viag Interkom.

Kanskje satellitt
– Et engasjement innen satellittkringkasting kan også være et aktuelt satsningsområde for Telenor i Irland, sier O’Halloran.

Den irske regjeringen vedtok nylig å gi lisens for utbygging av 30 digitale TV-kanaler (Digital Terrestial television).

Partnerjakt
– Det nye selskapet vil rette seg mot spesielle nisjer i det irske telemarkedet. Det vil derfor være en fordel om vår eventuelle samarbeidspartner allerede har en innarbeidet kundemasse. Selskapet bør også ha en tilnærmet landsdekkende tilstedeværelse, sier O’Halloran.

Hvilke potensielle partnere Telenor er i kontakt med, vil han foreløpig ikke si noe om. Telenor er imidlertid kjent for ikke å ta for stor risiko i sine prosjekter i utlandet. Risikoprofilen i de ulike prosjektene vil derfor veie tungt når den endelige avgjørelsen blir tatt, sannsynligvis en gang i september.

Store forventninger
– De positive erfaringene med Esat Digifone tilsier at Telenor har store forventninger til framtidig inntjening i Irland, sier O’Halloran.

Telenor eier i dag fire selskaper – helt eller delvis – i Irland. Totalt omsatte selskapene for 280 millioner kroner.

Etableringen av et nytt selskap vil innebære behov for 15 – 20 ansatte. Hvor store beløp Telenor eventuelt er villig til å investere i en utvidet satsing i Irland, vil han ikke si noe om.

Stikkord: Mobil