Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telelov lager monopol

OSLO: Det er nødvendig med mer enn bare markedsadgang hvis konkurransen på teleområdet skal fungere. Det viser erfaringen fra Sverige hvor Telia har beholdt 99 prosent av lokaltrafikken selv etter fem år med fri konkurranse.

De nye teleoperatørene må få adgang til det lokale aksessnettet hvis konkurransen skal fungere. Dette går klart frem av en undersøkelse som britiske Ovum har gjennomført i Sverige. Der har konkurransen ikke fungert til tross for at telemarkedet, inkludert fastnett-trafikken, ble liberalisert for fem år siden.

Telia har beholdt hele 99 prosent av lokal fastnett-trafikk, og i følge Ovum tar Telia fremdeles hånd om 84 prosent av fjerntrafikken i Sverige, samt 68 prosent av alle internasjonale samtaler.

Bekreftes i Sverige
Svenske undersøkelser bekrefter langt på vei dette. I følge markedsanalytikerne i Stelacom hadde Telia 85 prosent av det totale, svenske telemarkedet i 1997, og de var 10 ganger så store som neste aktør, nemlig svenske Netcom. Netcoms to datterselskaper, Tele2 og GSM-operatøren Comviq, hadde til sammen 9 prosent av det svenske markedet, mens en annen GSM-operatør, Europolitan, kom på tredje plass med 4 prosent.

Stelacom skiller ikke mellom lokal- og fjerntrafikk, men sier at Telias markedsandel i det totale fasttelefoni-markedet var på 92 prosent i 1997.

Lovbestemt
I en annen undersøkelse gjennomført av British Telecom sies det at årsaken til at utviklingen har gått så langsomt er at den svenske Post- og telestyrelsen har fått i oppdrag å behandle alle operatører på lik måte. Telia er et selskap som alle andre, til tross for sin status som tidligere monopolist.

Bare på mobilmarkedet har de nye operatørene gjort innhogg. Der hadde GSM-operatørene Comviq og Europolitan 17 prosent hver, men Telia har fremdeles makten i mobilmarkedet, med 66 prosent markedsandel fordelt på NMT (26 prosent) og GSM (40 prosent).

Kan ikke manipulere markedet
Generaldirektør Nils Gunnar Billinger i Post- og telestyrelsen bekrefter dette:

– I Storbritannia har myndighetene som oppgave å manipulere markedet for å skaffe konkurranse, har han tidligere sagt til Dagens Industri.

– Den svenske lovgivningen skiller seg fra den engelske på dette området. Her i landet har vi skapt et avregulert marked som skal skaffe konkurranse, men den svenske lovgivningen forbyr Post- og telestyrelsen å gå inn og særbehandle Telia på noen måte. Alle selskaper skal etter loven behandles på samme måte.

Stikkord: Mobil