Annonse


Nettbanker skremmer ikke

– Internett er bare et ledd i rasjonaliseringsprosessen, så vi ser ikke noe dramatisk i at stadig flere velger å benytte seg av Internett. Denne prosessen har pågått i langt tid, og har ført med seg minibanker, telefonbanker og så videre. Så Internett er bare naturlig som følge av dette, sier administrerende direktør Einar Forsbak i Sparebankforeningen.

Veldig positiv
Sparebankforeningen er næringsorganisasjon for de 133 sparebankene i Norge. Av disse er hele 73 på nett – altså godt over halvparten.

– Personlig ser jeg veldig positivt på utviklingen. Dette bidrar til at de mindre sparebankene får en ny distribusjonskanal, så jeg er absolutt fornøyd, sier Forsbak.

Annonse