Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Meglerkrig på nettet

TELEGRAM: Aksjehandel blir stadig mer utbredt på Internett. Og prispresset fører til at pionerene på området allerede er i ferd med å miste markedsandeler på det amerikanske markedet.

Andelen av aksjehandel som går over Internett kommer til å øke, heter det i en fersk studie fra Wall Street, melder den amerikanske nettavisen Cnet.

Private investorer
I følge avisen stod aksjeomsetningen på Internett for 17 prosent av den totale handelen, og er i stadig vekst. Særlig er det private investorer som har begynt å bruke nettet til aksjehandel. Hele 22 prosent av alle handler disse foretar går over nettet, og det er anslått at andelen kan stige til 27 prosent i løpet av året.

– Til tross for en nedgang i markedet den siste tiden, fortsetter den enorme veksten hos nettmeglerne. Denne veksten er mye større enn for resten av bransjen, sier analytikeren Stephen Franco, som har spesialisert seg på elektronisk handel.

Fikk ikke med seg alt
Tallene viser en sterk endring i markedet når det gjelder omsetningen av aksjer, men undersøkelsen blir kritisert for å ikke få med seg alt. For den tar ikke hensyn til at de vel 18 millioner nettbrukere som investerer over nettet, svært ofte bruker andre kanaler enn de vanlige nettmeglerne.

America Online, Yahoo og Quicken er også blant selskapene som tilbyr finansielle tjenester. En undersøkelse fra analysefirmaet Cyber Dialogue peker blant annet på at trafikken på finanstjenesten til America Online er fem ganger så stor som hos den største tradisjonelle nettmegler, skriver Cnet.

Kutter fortjenesten
De største nettmeglerne, er Scwhab, E*trade, Fidelity og Waterhouse. Med 4,9 millioner kunder har de registrert en vekst på 21 prosent i forhold til i fjor, men nye og rimeligere meglere tar stadig prosenter av de store nettmeglernes markedsandeler.

Trolig kommer nettets andel av aksjehandel til fortsatt å vokse. Undersøkelsen fra Wall Street påstår nemlig at det neste år vil bli brukt over 3,5 milliarder kroner for å reklamere for aksjehandel på nettet.