Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Dette er Store Bror

OSLO: Selv om Advokat Knut Rognlien hevder at det kreves en bedre kontroll av «avlytterne», nå som det er nye teleoperatører på banen, er det allerede en rekke instanser som er ansvarlig for at avlytting går riktig for seg.

Før en telefonavlytting – eller telefonkontroll som det heter på fagspråket – iverksettes, må Politiets Overvåkningstjeneste (POT) eller det ordinære politiet få en rettslig kjennelse fra en domstol på dette.

Unntaket fra regelen
I noen svært få tilfeller kan politiet foreta telefontroll uten rettslig kjennelse. Dette skjer i såkalte hastesaker, der man ønsker at beviser ikke skal forsvinne på grunn av lang saksbehandling i rettsapparatet.

Etter det Telecom Revy erfarer har denne «nødrettsparagrafen» blitt benyttet i en del narkotikasaker, samt i saker som kan skade rikets sikkerhet.

Avlytting utenom disse reglene er ulovlig. Avlytting av egne ansatte er også ulovlig og kan medføre straffeansvar, opplyser Justisdepartementet.

Ulovlig video
Videokamera er også tatt i bruk i Norge for å overvåke ansatte. Heldigvis er dette nå forbudt dersom den ansatte ikke selv har godtatt overvåkningen på forhånd. Videoopptak kan ifølge en høyesterettsdom ikke lenger benyttes som bevisførsel i rettssaker, opplyser advokat Knut Rognlien.

Her er listen over dagens kontrollører:

 • Politiets Overvåkningstjeneste
 • Det ordinære politiet
 • Sikkerhetsstaben ved Forsvarets Overkommando
 • Forsvarets Etterretningstjeneste
 • Kontrollutvalget for telefonavlytting
 • Stortingets kontrollutvalg for Overvåkningspolitiet og Sikkerhetstjenesten (EOS-utvalget)
 • Riksadvokaten
 • De ulike rettsinstanser og domstoler
 • Post- og teletilsynet
 • Samferdselsdepartementet
 • Justisdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Telenors stab for sikkerhet og miljø
 • Stikkord: Mobil