Borgenstierna, Katharina

Annonse


Kriger om akademikere

Borgenstierna, KatharinaJobline eies av eies av Marieberg Interactive og Universum. Den svenske databasen inneholder 35.000 CVer fra jobbsøkere og 400 ledige stillinger, og har om lag 6.500 besøkende per dag.

– Jobline er en markedsplass hvor jobbsøkere kan finne en ledig jobb, eller en bedrift kan rekruttere nye medarbeidere, sier daglig leder Katharina Borgenstierna i Jobline Norge.

Vil til Norge
Den norske databasen inneholder foreløpig 3.800 kandidater. Dette er hovedsakelig svensker som kan tenke seg å jobbe i Norge, men målet er at den norske databasen skal inneholde 6.000 navn innen årsskiftet.

– Vi retter oss først og fremst mot personer med høyskoleutdanning innen de fire hovedkategoriene data/IT, teknologi, markedsføring/informasjon og økonomi, sier Borgenstierna.

Annonse


Svensken vil inntil videre lede den norske avdelingen, men håper at de i løpet av et par måneder vil rekruttere en nordmann til å lede Jobline Norge.

30-åringer
Erfaringen fra Sverige er at de først og fremst når frem til personer rundt 30 år som ønsker å bytte jobb. For bedrifter som ønsker å rekruttere nye ansatte sørger Jobline for å “vaske” CVene mot kriteriene den enkelte arbeidsgiver vektlegger, før de tilbys den enkelte bedrift. Bedrifter betaler 1.000 kroner for hver CV de får en utskrift av.

– Innen ett år skal vi være blant de tre største rekrutteringstjenestene på Internett i Norge, og desidert størst i Norden, sier Borgenstierna optimistik.

Annonse