Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Datafirma sliter med helsa

TELEGRAM: Profdoc ASAs første halvår ble som forventet. Driftsinntektene økte, det samme gjorde driftsunderskuddet.

Det første halve året viser at Profdoc økte driftsinntektene fra 22,6 millioner i første halvår 1997 til 24,8 millioner i første halvår 1998. Men driftsunderskuddet økte i samme periode, fra minus 6,3 millioner i 1997 til minus 8,9 i 1998, etter belastning av fisjonskostnader fra det tidligere moderselskapet Sysdeco Group ASA med 1,7 millioner.

Går bra i Sverige
Selskapets virksomhet i Sverige går bra, men Profdoc, som utvikler og markedsfører programvare for primærhelsetjenesten, har ikke tilfredsstillende resultater i Norge.

Selskapet venter at 2. halvår isolert sett vil gi overskudd.