Dørum1/12

Annonse


Dørum avviser Tele2-kritikk

Dørum1/12Fornuftig tempo
– I Norge har vi valgt en skrittvis og pragmatisk tilnærming til liberaliseringen av telemarkedet, og jeg har følgt nøye med utviklingen i markedet etter at monopolet ble opphevet 1. Januar. Etter de opplysninger jeg sitter inne med, synes konkurransen i telemarkedet å fungere så godt som det kan forventes etter så korte tid, selv om jeg selvsagt er kjent med at enkelte ønsker å gå raskere frem. Det er imidlertid min oppfatning at tempoet i liberaliseringen er, og har vært, fornuftig, opplyser Dørum.

Teletilsynet svarer
Neeb hevdet videre i forrige utgave av Telecom Revy at vi fortsatt har et telemonopol i Norge, og kom med kraftig kritikk av Post- og Teletilsynet.

– Vi tar utsagnene til etterretning, men er forundret over at Neeb fokuserer på problemer i stedet for løsninger. Problematikken med prefiks som han nevner kan jo legges inn i telefonen, for eksempel, sier Roald Ekholt i Post- og Teletilsynet.

Annonse