Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Slik handles det på nett

ASKIM: Web-løsningen for e-handel som Askim kommune nå vurderer er basert på ekstranett som kun er tilgjengelig for kommunens egne folk. Systemet skal være enkelt i bruk og det skal hjelpe kommunen med å spare både tid og penger.

Systemet for elektronisk handel i Askim kommune er meget enkelt i bruk; I korthet går det ut på at de forskjellige innkjøpsansvarlige i kommunen bestiller varer via sin egen PC. Denne er knyttet opp mot et ekstranett som igjen er koblet opp mot Internett og en felles database.

Full styring
Purchase Point er et helt nytt system fra IBM og det er delt i to hoveddeler; Den første er en innkjøpstjeneste for innkjøpere som lett kan utarbeide anbudsforespørsler, samt utveksle informasjon mellom kommunens folk og selger.

Den andre delen av systemet gjør at leverandørene fortløpende blir orientert om kunngjøringer og anbudsforespørsler. Dette er basert på at leverandørene og offentlige etater tegner et abonnement på systemet.

Bytter anbudsdokumenter
MAP er navnet på et dataverktøy for anbudsdokumenter som er utarbeidet av HolteProsjekt. I korthet går dette ut på at anbudsdokumenter sendes som et vedlegg som kan besvares av leverandører og sendes tilbake til kommunen i løpet av svært kort tid. Dermed sparer begge parter både tid og penger.