Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Overvåkning – farlig ukultur

KOMMENTAR: Alle «vet» at telefonavlytting pågår. Det nye her er at Telenor blir beskyldt for å avlytte ansatte. Overvåkning av ansatte er både strengt ulovlig og svært umoralsk, mener fagredaktør Trond Heggelund (bildet) i Telecom Revy.

Heggelund, Trond
Dersom dette viser seg å være sant vil det være svært alvorlig.

På grunn av sakens karakter ønsket to av de tre som mener seg avlyttet å være anonyme. Det må vi selvsagt respektere. Vi ønsker først og fremst å ta dette opp som et aktuelt tema.

I en årrekke har Telenor hatt tilnærmet enerett på «avlyttingssaker». I den siste tiden har det strømmet på med nye teleaktører som gjør bildet enda mer uoversiktlig. Hvem skal påse at disse aktørene samt Telenor ikke begår ulovligheter i forbindelse med avlyttingssaker? Hvem skal overvåke avlytterne? Og til slutt; Hvem skal kontrollere at disse selskapene ikke bruker avlytting for å fremme sine egne mål? Her har myndighetene, med Bondevik-regjeringen i spissen, en stor oppgave foran seg.
Stikkord: Mobil