Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Pengesluk i Telenor

TELEGRAM: En oppsummering Finansavisen har gjort viser at Telenor de siste årene har tapt 1,8 milliarder kroner fordelt på ti prosjekter. Og i dag, torsdag, presenterer Tormod Hermansen (bildet) de endelige tallene for første halvår i år.

Hermansen (litt sur)
Finansavisen melder at hele ti prosjekter har belastet Telenor med tap de siste par årene. Det beløper seg til hele 1,8 milliarder kroner.

Internettavisa Telecom vil presentere de endelige tallene for Telenors halvårsresultat senere i dag – samtidig med pressekonferansen (klokken 10.30).

Tap på mange fronter
Personsøkersatsingen i Øst-Europa er under avvikling – tap 200 millioner kroner. Shippingløsningen til Telenor Marlink ble slått konkurs med 166 millioner kroner i underskudd.

Restruktureringen i Telehuset påførte Telenor ytterligere 231 millioner kroner i tap. Satsingen på Internett gjennom Scandinavia Online har gått med 50 millioner i minus, mens tapet i Telenor Nextel, selskapet for internettaksess, beløper seg til 230 millioner kroner. Canal Digitals tap så langt er på 123 millioner kroner.

Telenor Bedrift
Tapet i Telenors satsing på programvare anslår Finansavisen til å beløpe seg til hele 600 millioner kroner. Annen restrukturering i Telenor Bedrift har kostet om lag 228 millioner kroner.

Etableringen av Telenordia i Sverige, sammen med British Telecommunications og Tele Danmark, beløper seg til 59 millioner kroner.
Stikkord: Mobil