Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Janco ansetter 80

OSLO: Janco Multicom og adm. direktør Lars Helgerud Andersen leter med lys og lykte etter telekompetanse for tida. Hele 80 mennesker skal ansettes i løpet av året for at Janco i 1999 skal kunne tilby kabelabonnentene teletjenester.

Internettavisa Telecom har tidligere meldt at Janco investerer hele 1,5 milliarder kroner i infrastruktur for å bli en av Norges største teleoperatører. Denne utbyggingen er godt i gang og følger planene, som sier at de første kundene vil få tilbud om telefoni over kabel i første kvartal 1999.

Leter etter Telefolk
– Det er en stor ansettelsesprosess vi er i gang med. Særlig folk innen telefoni og data er krevende å få tak i. Jeg vil ikke si det er vanskelig å få tak i folk, men man må lete godt. Arbeidsmarkedet på dette området er i voldsom ekspansjon, og Norge er et lite land med få folk. Derfor gjør vi også framstøt i andre land for å rekruttere fagfolk, sier Andersen. Hittil i år har han ansatt om lag 20 personer av de 80 han har planlagt å hente inn.

Det har tidligere vært spekulert i om Janco vil inngå et nært samarbeid med en av de etablerte teleoperatørene, men direktør Andersen sier til Internettavisa Telecom at noe slikt ikke er avgjort. – Framtida vil vise om vi ønsker å ha en samarbeidspartner blant de teleoperatørene på det norske markedet.

Starter internett-gullgruve
For samarbeid med en nettoperatør har Janco allerede i en av sine eiere: United Pan-Europa Communications (UPC). Dette selskapet har i følge Andersen erfaring fra telekommunikasjon i Nederland, og er nå i ferd med å bygge opp et europeisk nett av internettleverandører. Prosjektet har fått navnet «Goldmine».

I september åpner UPCs nett av internettleverandører. Også i Norge vil de første kabelabonnentene til Janco Multicom få mulighet til å surfe på Internett i september. I dag har Janco om lag 400 abonnenter med Internett via kabel-tv, men da i samarbeid med EUNet. Etter hvert som Jancos nett moderniseres vil flere få tilbud om Internett via kabel i husstandene.

Janco Multicoms utbygging går over tre år, og handler om å legge fiberkabel fra hovedsentralen til noder ute i nettet. Fra noder med 1000 brukere går det i dag koaksialkabel.

Stikkord: Mobil