Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Internett-sikkerhet i fokus

OSLO: En fersk undersøkelse fra IDC i USA viser at brannmur-markedet økte med 143 prosent på verdensbasis i fjor. Veksten vil fortsette, særlig i Europa og Asia, i årene som kommer.

Årsakene til veksten er ikke vanskelige å finne frem til, hevder IDC: Den skyldes at stadig flere bedrifter oppgraderer sine brannmur-løsninger etterhvert som Internett-teknologien blir mer utbredt i selskapene, samtidig som sterkt økende bruk av extranett og virtuelle, private nett (VPN) også gir økt etterspørsel etter brannmurer.

Langsommere vekst etter hvert
IDC regner med at markedet fortsatt vil vokse i årene fremover, og at omsetningen på verdensbasis vil nå omlag 1,8 milliarder dollars (omlag 12,6 milliarder kroner) i 2002. Men veksten vil flate ut, samtidig som markedet vil endre karakter.

– Vi regner med at brannmur-markedet, og alle viktige leverandører i markedet, vil få et langt bredere utgangspunkt i årene som kommer, sier direktør Chris Christiansen i IDC.

– På kort sikt regner vi med at brannmurer kommer til å bli en del av plattformen for andre produkter, som VPN, autentisering og sikkerhetsprodukter for hele bedriften, sier han.

Oppkjøp og fusjoner
Brannmuren vil altså bli mindre viktig som eget produkt, mener IDC, men heller være å finne som del av større produktpakker. Et tegn på denne utviklingen er de mange oppkjøpene og fusjonene som har funnet sted det siste året og som tydelig viser at større, mer etablerte selskaper begynner å få øynene opp for viktigheten av å ha brannmur-løsninger integrert i sine produkter.

Check Point og Cisco leder
I følge IDC hadde man to selskaper med helt klart lederposisjon i dette markedet i 1997: På topp lå Check Point Software (23%), fulgt av Cisco (19%). Deretter følger AXENT Technologies (7%) og Network Associates og CyberGuard (5% hver).