Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vil leie inn arbeidskraft

OSLO: Den reduksjonen av faste kostnader som Alcatel Kabel setter i gang med, er tenkt som en permanent reduksjon. Selv om ordreinngangen vil øke om få år, skal innleid arbeidskraft sørge for økt produksjonskapasitet i framtida.

Adm. direktør Tor Hurlen i Høyspentdivisjonen i Alcatel Kabel Norge forventer at markedet særlig for sjøkabler vil øke om noen år, men da skal produksjonskapasiteten økes gjennom dels å jobbe smartere og dels å leie inn konsulenter og arbeidere på kontraktsbasis. Han innrømmer imidlertid at de kan bli vanskelig å leie inn den fagkompetansen som er nødvendig.

Offshore går godt
Mens Høyspentdivisjonen sliter på land- og sjøsiden, går installasjonen av navlestrengskabler til offshoresektoren svært godt, i følge Alcatel. Dette er kabler som blant annet benyttes til styring av undervannsinstallasjoner på oljefeltene. Her ligger salget over budsjett.

– Noen av de 115 som blir berørt av omstruktureringen vil nok bli overført til produksjon av navlestrengskabler, såkalte umbilicals, sier Hurlen. Han legger til at dette er lite arbeidskraft som kreves til produksjonen. Derfor er det ikke mange som får omplassering til denne produksjonen.
Stikkord: Mobil