Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telestrid i Troms Fylke

Troms Fylkeskommune ønsker å registrere samtlige telefonsamtaler ved fylkesbygget i Tromsø. Målet er å spare omlag 30 000 kroner årlig ved at ansatte trekkes i lønn for privatsamtaler. Kommuneforbundet er i mot.

Øre
Forslaget er kommet fra bygge- og eiendomsetaten i fylkeskommunen, melder Nordlys.

Denne etaten håndterer telefonregningene på omlag 1 million kroner årlig fra fylkesbygget, og har etter kontakt med Telenor anslått at det kan spares 30 000 kroner i året ved en registrering, og at de ansatte blir trukket i lønn for private samtaler. Telefonene i fylkesbygget har i flere år vært sperret for teletorg- og sextelefoner.

Private enkeltsamtaler
Et register med opplysninger om den enkelte ansattes telefonbruk er et personalregister som kan opprettes med samtykke fra de ansatte uten at man må søke konsesjon.

Bygge- og eiendomsetaten har allerede kommet med forslag til retningslinjer for registeret, der det blant annet heter at «private enkeltsamtaler med varighet utover tre minutter registreres og gjøres opp ved lønning» og «oversikt over den enkeltes telefonbruk skal bare være tilgjengelig for registeransvarlig samt den enkelte ansatte.»

Konsekvensanalyse?
Kommuneforbundet liker ikke forslaget. – Er det foretatt noen konsekvensanalyse over det merarbeidet som vil følge ved en slik registrering, herunder tid og kostnader? sier fylkestillitsvalgt Beate Larsen til Nordlys.

– Skal det ansettes en egen registeransvarlig eller skal dette tillegges lederstillinger? Har lønns- og regnskapsetaten kapasitet til å registrere trekk i lønn for privatsamtaler? Hvilke seks sifre i telefonnummeret skal registreres? Kommuneforbundet ønsker også få vite hvordan det kan spares 30 000 kroner i året på telefonbruken i fylkesbygget.
Stikkord: Mobil