Hopp til navigasjon Hopp til innhold

RingeriksNett kritisk til Telenor

OSLO: Internettselskapet Ringeriksnett, som drives av Wien Data AS i Hønefoss, var uten forbindelse i ett døgn etter at Telenor ved en feil kuttet selskapets fastlinje til internett mandag 27. juli. Foranledningen var en avbestilling av linjen, som ble foretatt av Global One Communication.

Haken ved dette var imidlertid at det er Telia Internett og ikke Global One, som har leid denne linjen på vegne av RingeriksNett, siden Telia ble selskapets aksessleverandør 1. april 1998.

Daglig leder i Wien Data AS, Svein Høvik, beklager sterkt at selskapets kunder, hovedsakelig bedriftskunder i Ringeriksdistriktet, på denne måten mistet kontakten med sine e-post og webservere. Samtidig presiserer han at Telia er helt uten skyld i tabben.

Driftsavbrudd
Internett og e-post er for mange bedrifter blitt en selvfølgelig del av den daglige driften, og et driftsavbrudd på et helt døgn som følge av en feilaktig avbestilling fra en utenforstående virker påfallende lite profesjonelt. Det er etter dette grunn til å stille kritiske spørsmål til Telenors interne rutiner.

Langsiktig samarbeid
Wien Data AS er et selskap i den landsomfattende datakjeden ADCom Gruppen, som tidligere i år tegnet kontrakt med Telia Internett om et langsiktig samarbeid på internettmarkedet. -Så langt har vi for vår del i stor grad fått innfridd våre forventninger til dette samarbeidet, sier Høvik.