Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Neste års PC er klar

OSLO: Microsoft og Intel er nå blitt enige om PC 99-standarden, som forteller om basiskravene til neste års PC-modeller. I spesifikasjonen sier de to leverandørene farvel til såvel CD-ROM-teknologien som til PC-verdenens opprinnelige ISA-buss.

300 MHz eller mer
PC 99 vil være en maskin med prosessorhastighet på 300 MHz, med 128 KB cache-hukommelse og 32 MB eller 64 MB arbeidshukommelse for henholdsvis hjemmemaskiner og kontormaskiner. Prosessorhastigheten gjelder alle mikroprosessorer, enten de er levert av Intel eller av uavhengige leverandører som Advanced Micro Devices og Cyrix.

Standarden inneholder ingen krav til lagringsmedia, men det ligger i spesifikasjonene at CD-ROM-leseren skal erstattes av en DVD-leser, og at maskinen også skal kunne motta digitale TV-signaler.

Farvel, ISA
De gamle kortplassene for 8-bits ISA-kort forsvinner helt, etter å ha vært standardutstyr i alle PCer siden IBM lanserte den aller første modellen i 1981. I PC 98-spesifikasjonene anbefalte Intel og Microsoft at man ikke skulle utnytte ISA-bussen, men at det fremdeles skulle være en ISA kortplass i maskinen slik at brukerne kunne flytte gamle kort over i den nye maskinen.

Tilkobling for Universal Serial Bus er imidlertid med i den nye standarden, sammen med en rekke teknologier som skal redusere strømforbruket. Microsoft har også fått med spesifikasjoner som støtter selskapets Zero Administration for Windows.

Designed for Windows
Maskiner som overholder PC 99-kravene vil kunne få Microsofts logo »Designed for Microsoft Windows,» et merke som Microsoft gir produsentene rett til å bruke og som garanterer at man skal kunne kjøre Windows NT eller Windows 98 på maskinen.