Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Etisk råd for Internett

OSLO: Internettleverandørene i Norge ønsker ikke at myndighetene skal kontrollere trafikken på nettet. Nå oppretter bransjen selv et frittstående Internett-etisk råd etter modell av Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Internettleverandørene i Norge, som er organisert i Kontor og Datateknisk Landsforenings (KDL) Internettforum, har det siste året jobbet for å opprette selvkontroll på Internett.

Ulovlig virksomhet anmeldes
Nå har forumet opprettet et frittstående Internett-etisk råd, hvor de som føler seg forulempet over innhold på nettet, kan henvende seg. Rådet er bygd opp etter modell av Pressens Faglige Utvalg.

– De samme rettsregler som gjelder i samfunnet forøvrig, gjelder også på Internett. Det vil si at ulovlig virksomhet på nettet vil bli anmeldt i samme grad som annen ulovlig publisering eller virksomhet, heter det i en pressemelding fra KDL.

Kamp mot barneporno
KDLs Internettforum mener at det trengs et krafttak for å rydde opp i barnepornografi på nettet.

– At Internett er blitt en kanal for formidling av barneporno bringer Internett i vanry, heter det.

Forumet har imidlertid ingen tro på at myndighetene skal kontrollere trafikken på Nettet. Dette vil bli det samme som om myndighetene skal åpne alle brev og pakkesendinger for eventuelt å ta stilling til om noe av innholdet kan være lovstridig, mener KDLs Internettforum.