Hopp til navigasjon Hopp til innhold

NetCom moderniserer GSM-nett

TELEGRAM: NetCom moderniserer sitt GSM-nett i Buskerud. Dette vil gi større rekkevidde og bedre deknings- og talekvalitet.

Buskerud er det andre fylket i Norge som får nytt GSM-utstyr. NetCom skal skifte ut innmaten i sine basestasjoner, skriver Ringerikes Blad. Ny teknologi fra Siemens skal ruste opp nettet.

Mye aktivitet
Buskerud er et av de fylkene med mest mobiltelefonbruk, med en økning på 25 prosent det siste halvår.
-Bare i Ringerike og Hole er det mye aktivitet på grunn av de store gjennomfartsveiene, sier informasjonssjef Gunnar Grythe i NetCom.

Koples ut
Fra 25. juli til 7. august skal senderne i Jevnaker, Hole og Ringerike skiftes ut. Dette gjøres om natten og det tar omtrent en halv time per sender. Det vil si at i enkelte områder vil mobiltelefonene være ute av funksjon for en kort stund.

Kvalitet
-Vi vil ha en trådløs fremtid, og skal vi klare det må kvaliteten vår være like god som på de vanlige fastlinje-telefonene, sier Grythe.
130 millioner kroner investeres på landsbasis.
Stikkord: Mobil