Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vil stoppe politi-radio

TELEGRAM. Polititjenestemenn kritiserer den nye digitale politiradioen. Nå vil politiets eget hovedverneombud stoppe prosjektet.

EDACS heter det nye og avlyttingssikre politisambandet som ble kjøpt inn i forbindelse med OL på Lillehammer. Prisen var da 55 millioner kroner. Senerer er det bruk ytterligere 60 millioner kroner på å flytte det til Østlandet, uten at det prestisjefylte sambandet er klart, melder Aftenposten.

Vil stoppe
– Jeg vil skaffe bedre arbeidsforhold til dem som er ute, og jeg vil stoppe pengebruken, sier Ole Valen, hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten.

Valen ber nå i et brev til Justisdepartementet at det digitale radiosambandet tas ut av bruk.

Problemer
– Man er plaget med skurring, og det hender at sambadet er blokkert. Sikkerhetsmessig er dette for ille, sier hovedverneombudet.

Fredrikstad Politikammer har ikke brukt EDACS-systemet siden en skuffende prøveperiode i 1997. Også i Jarlsberg politidistrikt er systemet stoppet etter kort tid. I Follo har politiets vaktsjefer opplevd å miste kontakten med patruljer når de brukte det nye digitale radiosambandet.

Innrømmer
Ekspedisjonssjef Vidar Refvik i Politiavdeling i departementet innrømmer en del tekniske problemer. Men Refvik mener det er viktig å få på plass en politi-radio som de kriminelle ikke kan avlytte. Samtidig sier ekspedisjonssjefen at politifolkenes sikkerhet må ivaretas.

Når Oslo politidistrikt tar i bruk EDACS forventer imidlertid politiets radioeksperter at mange av problemene skal være løst.

Stikkord: Mobil