Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Legg ned datarom i skolen

OSLO: Ungdommens IT-forum og leder Heidi Austlid (bildet) vil ha mer IT til jenter, distriktene og til funksjonshemmede. Men samtidig vil de unge legge ned datarommene på skolene.

Arnt Sommerlund
I dag, torsdag 23. juli, leverte Ungdommens IT-forum sin sluttrapport til oppdragsgiver – Nærings- og handelsdepartementet.

“Generasjon Nett”
– Den likegyldige “Generasjon X” er død, nå er “Generasjon Nett” på plass, sa Austlid ved overrekkelsen av rapporten som nettopp har fått navnet: “Generasjon Nett”.

Ungdommen ber i denne rapporten myndighetene fokusere på tre hovedtemaer for IT: Jenter, funksjonshemmede og distriktene.

Legg ned datarom
Men samtidig som de unge ber om økt IT-satsing, råder de myndigheten til å legge ned datarommene på skolene.

– Vi må få en ny type skole der datarommene ikke finnes. I dag er dette nemlig lukkede rom, oppfattet som mest for gutter. Vi må få data integrert i all undervisning, der lærere og elever blir samarbeidspartnere, sier Heidi Austlid.

IT for jenter
Lederen for Ungdommens IT-forum tror jenter må lære av guttene:

– Guttene er flinke til å bløffe om sine datakunnskaper. Vi jenter må også bli flinkere til og tørre å prøve og feile. Men det er viktig å formidle at jenter klarer seg uten såkalt «gutteromskompetanse», sier Austlid.

Tilgjengelighet
Selv har 21-åringen vært aktiv nettbruker i et år, med nesten daglig aktivitet på nettet. Hun er opptatt av at datakunnskap og informasjonsteknologi skal være tilgjengelig for flest mulig ungdommer – ikke bare i Norge, men også i utviklingsland.

Et apropos blir det da at rapporten fra de Eldres IT-forum var tilgjengelig på nett fra torsdag mens ungdommens rapport bare var å finne i papirform…

Tiltak
Ungdommens IT-forum har bestått av 13 unge i alderen 15 til 25 år. Her er noen av de mange tiltakene de unge foreslår:
 • Info på nett må være gratis tilgjengelig
 • Læreplaner må endres slik at IT blir en naturlig del
 • Internett og e-post til alle elever og lærere
 • Økt samarbeid skole og næringsliv
 • ærere må få bedre IT-utdanning
 • Støtte fra Lånekassa til IT-utstyr
 • Tilgang til IT uavhengig av geografi
 • Egne jentegrupper for IT-opplæring ved høyskoler
 • Mer aktiv IT-politikk ovenfor funksjonshemmede
 • Kommenale rusfrie nett-kafeer opprettes
 • Et eget Ungdomsnett opprettes, med stoff for og av ungdom.