Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Gi jobb til IT-pensjonister

OSLO: Eldre ønsker i stadig større grad å kunne ta jobboppdrag etter oppnådd pensjonsalder. Per Øyvind Heradstveit (bildet) og Eldres IT-forum mener IT-pensjonister bør brukes i databransjen.

Arnt Sommerlund
I dag, torsdag 23. juli, leverte Eldres IT-forum sin sluttrapport til sin oppdragsgiver – Nærings- og handelsdepartementet. Hele 12 tiltak foreslås – men de eldre legger ingen krav om friske penger for å gjennomføre alle tiltakene.

Bruk eldre
Leder for de Eldres IT-forum, Per Øyvind Heradstveit, mener samfunnet er i endring – eldre stadig lever lenger, samtidig som de går tidligere av med pensjon.

– Snart er vi pensjonister fra fylte 55 år. Denne gruppen tror jeg utgjør en verdifull kompetanseressurs for næringslivet. De er mobile, i den forståelse at de kan jobbe hjemmefra for hvilken som helst bedrift i landet. Samtidig er de fleksible – de kan ta oppdrag av både kortere og lengre varighet, sier Heradtstveit.

Men lederen innrømmer at forumet ikke i særlig grad har drøftet hvordan IT-pensjonister skal kunne oppdatere sine IT-kunnskaper med ny teknologi.

Oppfølging uten penger?
I utgangspunktet ber de Eldres IT-forum ikke om penger til oppfølging. Men Heradstveit medgir at noen av de 12 tiltakene vil koste å gjennomføre.

– Jeg har stor tro på at midlene kan finnes og at det vil gå å få gjennomført alle tiltakene.

Tiltakene:
 • Eldre defineres fra fylte 55 år
 • IT-utvalg for eldre opprettes kommunalt
 • Eldreråd tas med på råd om IT-opplæring for eldre
 • Bibliotekene bistår eldres IT-opplæring
 • Statlige midler øremerkes til kommunalt innkjøp av IT-utstyr for eldre
 • Enklere datamanualer for eldre
 • Teleprisene må tilpasses eldres IT-opplæring
 • Teletjenester tilpasses eldre i større grad
 • En egen «eldre-avis» bør opprettes
 • Et kompetansenett for eldre opprettes
 • Et «Eldres IT-prosjekt» bør videreføre forumets arbeid
 • Automater og betjeningsutstyr bør tilrettelegges for eldre