Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Finn tog-pakken på Internett

OSLO: Om kort tid vil du kunne holde følge med pakken du sendte med toget via Internett. Norges statsbaner (NSB) og ICL skal ta i bruk satelittposisjonering (GPS), mobiltelefoni (GSM) og Internett for å spore godstransporten.

ICL har inngått en avtale med NSB Gods om totalleveranse av et Internett basert posisjoneringssystem for overvåkning av godstrafikk i Norge.

Via Internett
Togets posisjon og alle andre relevante data presenteres for brukeren i første omgang i form av et kart over Norge som NSB og eksterne kunder skal bruke via Internett, melder ICL.

I første fase skal løsningen installeres på i alt 76 lokomotiv. I hvert lokomotiv skal det sentralt monteres en GPS mottaker og en GSM telefon, med antenner for disse montert på taket. I tillegg skal skjerm og tastatur installeres i hver ende på lokomotivet.

Tid og sted
Togets posisjon skal oppdateres hvert 30. minutt og overføres til en sentral database. Det vil være mulig å forandre hyppigheten av posisjonsbestemmelsene.

Databasen oppdateres med klokkeslett, posisjonsangivelse, kjørte kilometer og kjøreretning. Det vil også være mulig å hente frem historiske data som inneholder lokomotiv/tognummer og dato. Løsningen vil også kunne kontrollere forsinkelser opp mot rutetider og estimere ny ankomsttid ved ankomststasjon.

Systemet
Systemet er basert på Global Position System (GPS), Global System for Mobile Communications (GSM) og Short Message Service (SMS) for kommunikasjon mellom tog og tjener.

Leverandør
ICL i Norge er heleid av det internasjonale IT-konsernet ICL plc og har i dag totalt 190 ansatte.

Selskapet, som i 1997 hadde en omsetning på 418 millioner kroner, er en totalleverandør av dataløsninger med særlig vekt på generell IT-infrastruktur, spesialløsninger, system integrasjon, prosjektledelse, samt rådgivning og opplæring. ICL i Norge har hovedkontor i Oslo.