Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ikke billigere GSM til GSM

OSLO: Telenor Mobil og NetCom GSM er blitt enige seg i mellom. Men du som er mobiltelefonbruker får ikke lavere mobiltelefonregninger som en direkte følge av sommerens samtrafikkavtaler.

Mobiløre1
NetCom GSM har kommet til enighet med både konsernet Telenor og datterselskapet Telenor Mobil om samtrafikk. Men enigheten fører ikke til det blir noe billigere for deg å ringe fra og til mobiltelefon.

GSM til GSM
De to avtalene fører ikke til endring i prisene når du ringer fra Telenor Mobil til NetCom og visa versa.

– Nei, det blir ingen prisendring fra mobil til mobil som følge av samtrafikkavtalene. Men uavhengig av disse har vi jo prisene til en hvert tid til vurdering, sier informasjonsdirektør Per Bjørkum i NetCom.

Informasjonsdirektør Elisabeth Hegg Gjølme avkrefter også at avtalene direkte fører til noe prisendringer når du ringer fra et Telenor Mobil-abonnement til et NetCom-abonnement.

Fra fast til mobil
Men det blir dyrere å ringe fra Telenors fastnett (vanlig telefon) til NetComs mobilkunder. Prisen går opp 1. august fra 1,85 kroner til 2,05 kroner.

– Denne prisen er likevel billigere en hva den var fram til 1. mars i år: 2,91. Vi forutsatte en for lav pris som følge av at vi forskutterte samtrafikkavtalene. Det gjør at vi nå ser oss nødt til å legge på prisen noe, sier informasjonsdirektør Elisabeth Hegg Gjølme i Telenor Mobil.

Dekker kostnader
For tilsvarende samtaler til Telenor Mobil fra Telenors fastnett blir prisen uforandret: 1,85 kroner.

Dette til tross for at NetCom oppgir at de i snitt vil belaste Telenor Mobil for bare 1,52 kroner per minutt. De resterende 33 ørene går altså med til å dekke Telenor Mobils egne kostnader.

Misforståelse
Det har samtidig hersket en misforståelse blant enkelte av NetCom og Telenors kunder. Men det vil ikke bli mulig som følge av samtrafikkavtalene å “roame” mellom de to konkurrerende mobilnettene. Men andre ord – har du ikke dekning med Telenor Mobil eller NetCom, kan du fortsatt ikke bruke konkurrentens mobilnett.

Viktige prinsipper
Samtrafikkavtalene har derimot fastlagt en del viktige telepolitiske prinsipper, bekrefter NetComs advokat Stein Ove S. Gordner.

– Avtalen mellom Telenor Mobil og NetCom er basert på prinsippet om ikke-diskriminerende priser. Det vil si at partene i denne avtalen har de samme termineringspriser som er etablert overfor Telenor Nett.

Stikkord: Mobil