Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tandberg betalte dobbelt

TELEGRAM: Tandberg kjøpte i fjor det nordamerikanske CBCI Telecom/Canvas for 280 millioner kroner. I årsregnskapet måtte Tandberg nedskrive verdien med 150 millioner kroner til nær halvparten av kjøpesummen.

Nedskrivingen ble gjort av ”goodwill”, som er verdien av ikke-fysiske verdier i et selskap – som knowhow, patenter og markedsinnsikt, melder Dagens Næringsliv.

Strategisk
– Vi gjorde en nedskriving av goodwill, slik at vi fikk en verdi som reflekterte den fremtidige verdien av selskapet, sier adm. direktør Bengt Thuresson, og tilføyer:

– Men det er også slik at CBCI Telecom/Canvas har hatt en meget viktig strategisk betydning for oss. Oppkjøpet, var slik vi bedømmer det, meget vellykket.

Thuresson peker på at store amerikanske kunder turte å kjøpe Tandberg-produkter etter dette oppkjøpet.