Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nei til e-post og telesalg

OSLO: Du skal slippe både å få e-postboksen stappfull av reklame og bli nedringt av pågående telefonselgere, med mindre du har gitt samtykke til det på forhånd. Det mener Forbrukerombudet.

Telefonsalg
Justisdepartementet har foreslått å opprette et sentralt reservasjonsregister. Dette skal gjøre det lettere for oss forbrukere å slippe pågående telefonselgere og e-postreklame.

Ikke bare reservasjon
Det holder ikke bare å ha reservasjonsmuligheter fra e-postreklame og telefonsalg. Hvis noe vil selge noe til deg per telefon eller reklamere via e-post må de ha fått ditt samtykke først.

Det krever Forbrukerombudet ovenfor Justisdepartementet i en høringsuttalelse til nye forskrifter og opprettelsen av det nye sentrale reservasjonsregisteret.

E-postreklame
– Jeg er av det syn at forbruker heller ikke skal behøve å motta uønsket reklame via e-post uten vedkommendes forutgående samtykke, hevder forbrukerombud Torfinn Bjarkøy.

Forbrukerombudet viser blant annet til at det faktisk er forbrukeren selv som belaster kostnader ved å motta e-postreklame, fordi disse meldingen lastes ned via telenettet og modem.

Påtrengende telefonsalg
Det bør også kreves forhåndssamtykke for å telefonsalg.

– Telefonsalg til forbrukernes private hjem er en særlig påtrengende markedsføringsmetode. Uønskede telefonhenvendelser opptar vedkommendes tid på tidspunkter som kan være svært upassende, mener Forbrukerombudet.

Det vises i høringsuttalelsen til en undersøkelse fra 1997 der 89,8 prosent av forbrukerne var negative til telefonsalg (Markeds- og mediainstituttet AS/SIFO).

Reservasjon svikter
Forbrukerombudet viser til Telenors reservasjonsregister i sin høringsuttalelse:

– Dette registret, hvor forbrukerne kan reservere seg mot blant annet uønsket telefonsalg, har dessverre vist seg å ha begrensninger/svakheter som gjør at det ikke fungerer effektivt, hevder Forbrukerombudet.

Bjarkøys kontor har mottatt mange klager der forbrukerne har fått telefonselgere på tråden selv om de har reservert seg fra telefonsalg i Telenors register.

Nei til brukerbetaling
Justisdepartementet har foreslått at henvendelser til et nytt sentral reservasjonsregisteret skal belastes med eksempelvis 12 kroner per henvendelse. Forbrukerombudet finner dette forslaget betenkelig.

– Etter mitt syn er det betenkelig at den part som ønsker å fri seg fra direkte reklame skal være med på å bære kostnaden med et slikt register, mener ombudet.

Stikkord: Mobil