Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Telependling sparer miljø

BERGEN: Dersom Samferdselsdepartementet lykkes i å få 13.000 arbeidstakere i Bergen og Oslo til å jobbe hjemme en dag i uka, vil det føre til tre prosent færre biler i rushtrafikken og en reduksjon i drivstofforbruket på seks prosent.

Dette framgår av det mest forsiktige scenariet i en rapport Transportøkonomisk Institutt (TØI) utarbeidet på oppdrag fra Telenor Forskning og utvikling i 1996. Scenariet, som bygger på erfaringer fra blant annet Nederland og USA, forutsetter at 10 prosent av arbeidstakerne i de to byene fjernarbeider.

Ikke teknologi
– Det er først og fremst sosiale, organisasjonsmessige og politiske forhold, ikke teknologiske spørsmål, som hindrer akseptering og implementering av fjernarbeid, skriver forskerne i rapporten.

Aktiv tilrettelegging
Med aktiv tilrettelegging er det ikke urealistisk at andelen av arbeidstakere som vil praktisere fjernarbeid nærmer seg 20 prosent. I så fall vil 30.000 arbeidstakere i Bergen og Oslo jobbe hjemmefra, en eller to dager i uka i år 2010, i følge rapporten.

Drivstofforbruket i rushtrafikken vil i så fall bli redusert med 12 prosent. Reduksjonen skyldes at tallet på arbeidsreiser blir redusert med seks prosent, og med det resultat at den kjørte distansen vil bli åtte prosent kortere, i følge rapporten.

Usikker langstidsvirkning
Miljøbesparelsene er utregnet på kort sikt. Forskerne vet lite om de langsiktige effektene og hvorvidt de vil trekke utviklingen i negativ retning.

– Fjernarbeid noen dager i uken kan føre til at folk flytter vekk fra storbyene, slik at arbeidsreisene de øvrige dagene blir lengre, sier avdelingsleder Jon Åge Lian ved TØI.

Det kan også tenkes at fjernarbeid vil føre til at flere bruker privatbil. Tap av gunstige rabattordninger på buss kan stimulere til det. Bedre framkommelighet som følge av mindre køer kan også tenkes å inspirere flere til å sette seg bak rattet.

Stikkord: Mobil